18,614 מפעלים נסגרו
בעשור האחרון

ירידה של 25% במספר
המפעלים שנפתחו

שליש מהמפעלים
מייצרים בחו"ל

18,614 מפעלים נסגרו
בעשור האחרון

ירידה של 25% במספר
המפעלים שנפתחו

שליש מהמפעלים
מייצרים בחו"ל

מי עומד מאחורי הקמפיין?

מוגש כחומר למחשבה מטעם התאחדות התעשיינים, המייצגת את הכוח הכלכלי המוביל במשק ונלחמת על שיפור הסביבה העסקית ופיתוח התעשייה הישראלית כבר קרוב ל-100 שנה. 

נגישות